Europees Referentiekader voor Talen

Hawkins Education werkt volgens het Europees Referentiekader Talen. Zo weet u als werkgever zeker dat uw medewerker de best mogelijke training krijgt. Het Europees Referentiekader Talen (ERK) is een hulpmiddel om het niveau te bepalen van iemand die een vreemde taal beheerst en te beschrijven.
Over hele Europa wordt het ERK in het vreemdetalenonderwijs gebruikt.

Het Europees Referentiekader Talen onderscheidt de vaardigheden:
Spreken, SchrijvenLezen en Luisteren.

De niveaus

De taalbeheersing is ingedeeld van beginner tot bijna moedertaalspreker:

A1 + A2: basisgebruikers van de taal. Zij kunnen zich in talig opzicht nog niet zelfstandig redden.

B1 + B2: onafhankelijke taalgebruikers. Zij kunnen zich wel zelfstandig redden in de nieuwe taal.

C1 + C2: vaardige gebruikers. Zij spreken de taal met groot gemak.

Precies weten wat iemands vaardigheden op niveau A1 tot C2 zijn? Taalniveaus ERK

Doorgaand proces

Het ERK is een middel om competenties en taalgebruik in een vreemde taal te beoordelen. Daarnaast is het ook een praktische hulpmiddel om de praktijk van onderwijs en leren te vereenvoudigen.

De ontwikkeling van taalvaardigheid is echter een continu proces. Taalvaardigheid ontwikkelt zich geleidelijk en sterke en zwakke punten bij het leren van een nieuwe taal verschillen per persoon. De ene cursist is van begin af aan een vlotte spreker. Een ander spreekt langzaam, omdat hij of zij nog naar de juiste opbouw van de zin zoekt. Beide cursisten hebben hetzelfde niveau, maar gaan anders met de nieuwe taal om.

Test taalniveau

Om onze trainingen goed af te stemmen op de wensen en behoeften van uw medewerker(s) testen wij van tevoren altijd het taalniveau dat iemand al heeft. Dit baseren we op het ERK. Zo kunnen we een juiste inschatting maken van de tijd die nodig is en dus van de kosten.

Meer weten over onze manier van werken?