Slider

Wat is het niveau?

Als de aan onze training deelnemende cursist geen beginner is, of als wij het vermoeden hebben dat er onderling niveauverschillen zijn, voeren wij een niveaubepalingstest uit. Deze bestaat uit een korte spreek- en/of schrijfvaardigheidstest. Deze test kunnen wij telefonisch, per e-mail of op locatie afnemen.
Het testresultaat geeft ons inzicht in het gemiddelde taalniveau, waardoor wij een goede inschatting van de trainingsdoelen en de tijdsinvestering kunnen maken.


Offerte

Naar aanleiding van de intake brengen wij een offerte uit, welke pas definitief is als u akkoord bent met de inhoud van de training en de vermelde afspraken. Mocht u naar aanleiding van de offerte nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan lichten wij deze graag aan u toe.

De spelregels van Hawkins Education

Bij de start van de training krijgt elke cursist lesmateriaal. Daarnaast geven wij een deelnemersmap mee, met daarin aanvullende materiaal, het lesrooster en de spelregels, zoals afspraken over afmelden en huiswerk. Op die manier verloopt de training zo soepel mogelijk.

Afronding

Wij zijn pas tevreden als u dat bent. Daarom houden wij een tussentijdse evaluatie. Mochten er dingen zijn die u of uw medewerkers graag anders zien, dan kunnen we het programma aanpassen. Aan het eind van de training ontvangt u een schriftelijke eindrapportage.

De rapportage lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek.

ERK

Bij Hawkins Education vinden wij het belangrijk dat uw medewerkers met de best mogelijke resultaten een training afronden. Wij werken daarom met het Europees Referentiekader voor taalniveaus. Zo weet u precies op welk taalniveau uw medewerker(s) les krijgt.


Wilt u meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie over onze werkwijze of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!