Hawkins Education

Hawkins Education is in 2011 opgericht door Lucy Hawkins. Zij heeft een team van universitair opgeleide jonge professionals in dienst die Engelse les geven in Purmerend, Midden Beemster, Amsterdam en Haarlem op verschillende niveaus.

Hawkins Education geeft les aan leerlingen van groep 8, leerlingen van voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en volwassenen.

De oprichter van Hawkins Education is in Ierland geboren en getogen met Engels als moedertaal. Zij woont ruim 30 jaar in Nederland en spreekt vloeiend Nederlands. Met veel werkervaring in een multiculturele samenleving beschouwt zij Engels als een wereldtaal die fungeert als een
internationaal communicatiemiddel ‘Which is Never too late To Learn’.